Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 26 (có đáp án): Sinh sản của vi sinh vật

  • 3425 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự phân đôi của vi khuẩn?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Ngoại bào tử là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Mezoxom trong quá trình sinh sản phân đôi của vi khuẩn có vai trò là

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Loại bào tử nào sau đây không có chức năng sinh sản?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Vi sinh vật nhân sơ sinh sản

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 tháng trước

Như Ngọc

Bình luận


Bình luận