Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 27 (có đáp án): Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

  • 6199 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Điều nào sau đây là đúng về nhân tố sinh trưởng của vi sinh vật?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Vi sinh vật khuyết dưỡng

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Đối với sự sinh trưởng của vi sinh vật, Mn, Zn, Mo… là các nguyên tố có vai trò quan trọng trong quá trình

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Nhân tố sinh trưởng của vi sinh vật có thể là chất hóa học nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Luna Nguyễn

T

1 tháng trước

Thiên Phú Phạm

Bình luận


Bình luận

Dung Ho
22:37 - 06/04/2021

Vui lòng, chỉnh sửa lại hiệu ứng đáp án.

Ảnh đính kèm

Võ trần sông hương
21:51 - 11/05/2021

Câu A mới đúng chứ