Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 29 (có đáp án): Cấu trúc của các loại virut

  • 6769 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về cấu trúc của virut?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Hệ gen của virut là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Capsome là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Vỏ ngoài của virut là

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Virut trần là virut không có

Xem đáp án

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Trinh nguyen

2 năm trước

Vi Huyền Diệu

L

1 năm trước

Luna Nguyễn

Bình luận


Bình luận

Khánh Yên
22:54 - 06/05/2021

13a