Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 30 (có đáp án): Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

  • 4812 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Tại sao người ta thường dùng thuật ngữ nhân lên thay cho thuật ngữ sinh sản đối với virut?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Vì sao mỗi loại virut chỉ nhân lên trong một số loại tế bào nhất định?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Điều nào sau đây là đúng với sự xâm nhập của phago vào tế bào chủ?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Giai đoạn nào sau đây có sự nhân lên của axit nucleic trong tế bào chủ?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Điều nào sau đây là đúng với sự sinh tổng hợp của virut?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Luna Nguyễn

4 tháng trước

Đình Sang

Bình luận


Bình luận