Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 31 (có đáp án): Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn

  • 2633 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Điều nào sau đây là đúng khi nói về virut kí sinh ở thực vật?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Chọn giống cây trồng sạch bệnh, vệ sinh đồng ruộng và tiêu diệt vật trung gian truyền bệnh là những biện pháp tốt nhất để có các sản phẩm trồng trọt không nhiễm virut. Lí do cốt lõi là vì

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Virut kí sinh ở côn trùng là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Điều nào sau đây không đúng khi nói về cơ chế lây truyền của virut kí sinh ở những loại côn trùng ăn lá cây?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Điều nào sau đây không đúng khi nói về cách phòng chống những bệnh virut ở người?

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận