Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 32 (có đáp án): Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

  • 2922 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Bệnh truyền nhiễm là

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Điều nào sau đây là đúng khi nói tác nhân gây bệnh truyền nhiễm?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Bệnh HIV/AIDS truyền từ mẹ sang con theo con đường nào?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Điều nào sau đây là đúng khi nói về các bệnh truyền nhiễm ở người?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Miễn dịch là

Xem đáp án

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

11 tháng trước

Ngọc Dương

Bình luận


Bình luận