Trắc nghiệm Sinh Hoc 10 Bài 4 (có đáp án): Cacbohiđrat

  • 5560 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các loại đường là?

Xem đáp án

Lời giải:

Thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các loại đường là cacbohidrat

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Cacbonhiđrat là tên gọi dùng để chỉ nhóm chất nào sau đây?

Xem đáp án

Lời giải:

Thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các loại đường là cacbohyđrat

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cacbonhiđrat là hợp chất hữu cơ được cấu tạo bởi các nguyên tố

Xem đáp án

Lời giải:

Cacbohidrat là hợp chất hữu cơ được cấu tạo chủ yếu từ 3 nguyên tố C, H, O .

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Các nguyên tố hoá học cấu tạo của Cacbonhiđrat là:

Xem đáp án

Lời giải:

Cacbohidrat là hợp chất hữu cơ được cấu tạo chủ yếu từ 3 nguyên tố C, H, O .

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cacbohidrat gồm các loại

Xem đáp án

Lời giải:

Cacbohidrat cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, bao gồm các loại: đường đơn, đường đôi và đường đa.

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Uyen Hong

Bình luận


Bình luận