Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 4 (có đáp án): Cacbohidrat và lipit

  • 11132 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 19 phút

Câu 1:

Người ta dựa vào đặc điểm nào sau đây để chia saccarit ra thành ba loại là đường đơn, đường đôi và đường đa?

Xem đáp án

Đáp án D

Dựa vào số lượng đơn phân có trong phân tử, người ta chia saccarit thành 3 loại đường: đường đơn, đường đôi và đường đa. Trong đó:

- Đường đơn chỉ có 1 đơn phân. Ví dụ: glucôzơ, fructôzơ,…

- Đường đôi có 2 đơn phân. Ví dụ: saccarôzơ là đường đôi được cấu tạo từ 1 phân tử glucôzơ liên kết với 1 phân tử fructôzơ.

- Đường đa có nhiều hơn 2 đơn phân. Ví dụ: xenlulôzơ, glicôgen,…


Câu 2:

Loại đường cấu tạo nên vỏ tôm, cua được gọi là gì?

Xem đáp án

Đáp án B

Kitin hay chitin là một thành phần đặc trưng của các thành tế bào của nấm, khung xương của động vật giáp xác (tôm, cua,…) và côn trùng,…


Câu 3:

Cơ thể người không tiêu hóa được loại đường nào?

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì cơ thể người không chứa enzyme tiêu hóa chất xơ nên không thể tiêu hóa xenlulozo.


Câu 5:

Nguyên liệu chủ yếu cung cấp cho quá trình hô hấp của tế bào là

Xem đáp án

Đáp án B

Nguyên liệu chủ yếu cung cấp cho quá trình hô hấp của tế bào là glucôzơ. Trong quá trình hô hấp tế bào, glucôzơ được phân giải để tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

3

Đánh giá trung bình

0%

50%

25%

25%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Tu Ba

1 năm trước

Lý Thị Kim Bên

đáp án và hướng lựa tròn khác nhau

1 năm trước

Ngô Thanh Nhã

K

5 tháng trước

Khải Phan

Bình luận


Bình luận

Bùi Trọng Nghĩa
09:50 - 11/11/2020

Tại sao đáp án khác nà giải thích khác

Ngô Tuấn
16:38 - 18/11/2021

Câu 15 là đáp án nào thế, đáp án và giải thích khác nhau?????