Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 6 (có đáp án): Axit nuclêic - ADN

  • 4595 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Các nguyên tố nào sau đây cấu tạo nên axit nucleic?

Xem đáp án

Lời giải:

Các nguyên tố cấu tạo nên axit nucleic là C, H, O, N, P.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Chất nào sau đây được cấu tạo từ các nguyên tố hoá học C,H,O,N,P?

Xem đáp án

Lời giải:

Các nguyên tố cấu tạo nên axit nucleic là C, H, O, N, P.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Axit nuclêic bao gồm những chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Axit nuclêic có nghĩa là axit nhân. Có 2 loại axit nuclêic, đó là: axit đêôxiribônuclêic (ADN) và axit ribônuclêic (ARN).

Axit nuclêic bao gồm những chất nào sau đây? (ảnh 1)


Câu 4:

ADN là thuật ngữ viết tắt của

Xem đáp án

Lời giải:

ADN là thuật ngữ viết tắt của axit đêôxiribônulêic

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

ADN là từ viết tắt của

Xem đáp án

Lời giải:

ADN là thuật ngữ viết tắt của axit đêôxiribônuclêic.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

C

7 tháng trước

Cao Điền Triêu Quang

Bình luận


Bình luận

Bùi Trọng Nghĩa
09:06 - 11/11/2020

Câu 22: phải là đáp án D chứ.