Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 7 (có đáp án): Cấu trúc tế bào

  • 9353 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Cho các đặc điểm sau:

(1) Không có màng nhân

(2) Không có nhiều loại bào quan

(3) Không có hệ thống nội màng

(4) Không có thành tế bào bằng peptidoglican

Có mấy đặc điểm là chung cho tất cả các tế bào nhân sơ?

Xem đáp án

Đáp án B

Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ:

- Không có màng nhân bao bọc (vật chất di truyền chỉ là vùng nhân nằm khu trú trong tế bào chất).

- Không có nhiều loại bào quan (không có các bào quan có màng bao bọc, chỉ có ribôxôm).

- Không có hệ thống nội màng.

- Hầu hết các tế bào nhân sơ đều có thành bao bọc, thành tế bào nhân sơ được cấu tạo từ peptiđôglican.

→ Đặc điểm của tế bào nhân sơ gồm (1), (2), (3); (4) không phải là đặc điểm của các tế bào nhân sơ.


Câu 2:

Thành tế bào vi khuẩn cấu tạo từ:

Xem đáp án

Đáp án A

- Thành tế bào là lớp ngoài cùng bao bọc vi khuẩn, giữ cho chúng có hình dạng nhất được cấu tạo từ peptiđôglican.

- Xenlulôzơ cấu tạo nên thành tế bào của thực vật.

- Kitin cấu tạo nên thành tế bào của nấm, khung xương của các động vật giáp xác như tôm, cua,…

hành tế bào vi khuẩn cấu tạo từ: A. peptidoglican B. xenlulozo C. kitin (ảnh 1)


Câu 3:

Vùng nhân của tế bào vi khuẩn có đặc điểm

Xem đáp án

Đáp án A

Vùng nhân của tế bào vi khuẩn (hay tế bào nhân sơ) không có màng bao bọc và chỉ chứa 1 phân tử ADN dạng vòng.

Vùng nhân của tế bào vi khuẩn có đặc điểm A. Chứa một phân tử ADN dạng vòng (ảnh 1)


Câu 4:

Tế bào vi khuẩn có chứa bào quan nào?

Xem đáp án

Đáp án B

- Tế bào chất của vi khuẩn không có chứa các bào quan có màng bao bọc, chỉ có bào quan ribôxôm – là bào quan không có màng bao bọc.

Tế bào vi khuẩn có chứa bào quan nào? A. lizoxom B. riboxom C. trung thể (ảnh 1)


Câu 5:

Tế bào vi khuẩn được gọi là tế bào nhân sơ vì

Xem đáp án

Đáp án D

Tế bào vi khuẩn được gọi là nhân sơ vì vi khuẩn chưa có màng nhân → Vật chất di truyền của chúng là 1 phân tử ADN dạng mạch vòng nằm khu trú tại một vùng trong tế bào chất (chưa được tách biệt khỏi tế bào chất).

Tế bào vi khuẩn được gọi là tế bào nhân sơ vì A. Vi khuẩn xuất hiện rất sớm (ảnh 1)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Ngọc Hân

1 năm trước

Trần Khang

Bình luận


Bình luận