Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 8 (có đáp án): Tế bào nhân thực

  • 11785 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tế bào ở các sinh vật nào là tế bào nhân thực:

Xem đáp án

Lời giải:

Tế bào động vật, thực vật, nấm… là tế bào nhân thực

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Tế bào ở các sinh vật nào là tế bào nhân thực:

Xem đáp án

Tế bào động vật, thực vật, nấm… là tế bào nhân thực

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Tế bào nhân chuẩn không có ở :

Xem đáp án

Lời giải:

Tế bào nhân chuẩn không có ở vi khuẩn, vi khuẩn là sinh vật nhân sơ

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Tế bào chất ở sinh vật nhân thực chứa

Xem đáp án

Lời giải:

Tế bào chất ở sinh vật nhân thực chứa hệ thống nội màng, các bào quan có màng bao bọc và khung xương tế bào

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho các phát biểu sau: 

(1) Không có thành tế bào bao bọc bên ngoài 

(2) Có màng nhân bao bọc vật chất di truyền 

(3) Trong tế bào chất có hệ thống các bào quan 

(4) Có hệ thống nội màng chia tế bào chất thành các xoang nhỏ 

(5) Nhân chứa các nhiễm sắc thể (NST), NST lại gồm ADN và protein 

Các phát biểu nói về đặc điểm chung của tế bào nhân thực là:

Xem đáp án

Lời giải:

Các đặc điểm chung của tế bào nhân thực:

- Kích thước lớn, cấu tạo phức tạp hơn tế bào nhân sơ

- Vật chất di truyền được bao bọc bởi lớp màng nên được gọi là nhân. Trong nhân chứa các NST, trong các NST lại bao gồm các ADN và protein histon

- Tế bào chất có chứa các bào quan khác nhau, mỗi bào quan có cấu trúc phù hợp với chức năng. Ngoài ra, tế bào chất còn được chia thành nhiều ô nhỏ (xoang nhỏ) nhờ hệ thống nội màng.

Các phát biểu nói về đặc điểm chung của tế bào nhân thực là (2), (3), (4), (5). 

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

50%

25%

0%

25%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Ngọc Hân

1 năm trước

Thu Thảo

1 năm trước

Bên Lý

L

7 tháng trước

Linh Linh Hà

Bình luận


Bình luận