Trắc nghiệm Sinh Học 10 (có đáp án): Ôn tập chường 3: Virut và bệnh truyền nhiễm

  • 1882 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

HIV có thể tấn công tế bào nào?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Bệnh không phải do virut gây ra là bệnh nào?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Virut sẽ xâm nhập vào tế bào nếu trên bề mặt tế bào đó có?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Câu nào sau đây không đúng khi nói về bệnh truyền nhiễm

Xem đáp án

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận