Trắc nghiệm Sinh học 11 CD Bài 10. Bài tiết và cân bằng nội môi có đáp án

  • 212 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Các cơ quan tham gia bài tiết gồm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các cơ quan tham gia bài tiết gồm: thận, gan, da và phổi.


Câu 2:

Quá trình lọc ở cầu thận là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Quá trình lọc ở cầu thận là quá trình nước và các chất hòa tan từ máu qua lỗ lọc của mao mạch cầu thận ra khoang Bowman, hình thành nước tiểu đầu.


Câu 3:

Các chất dinh dưỡng, chất khoáng, nước ở nước tiểu đầu được tái hấp thụ tại

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các chất dinh dưỡng, chất khoáng, nước ở nước tiểu đầu được tái hấp thụ tại ống thận.


Câu 4:

Phát biểu nào không đúng khi nói về quá trình hình thành nước tiểu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

B – Sai. Nước tiểu đầu được hình thành ở giai đoạn lọc ở cầu thận.


Câu 5:

Phát biểu nào đúng khi nói về quá trình hình thành nước tiểu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nước tiểu được tạo thành trong quá trình máu chảy qua các nephron.

B – Sai. Trung bình mỗi ngày có khoảng 170 – 180 L nước tiểu đầu được tạo ra nhưng chỉ có khoảng 1 – 2L nước tiểu chính thức được hình thành.

C – Sai. Thành phần của nước tiểu đầu tượng tự thành phần của máu, nhưng không có các tế bào máu và protein huyết tương.

D – Sai. Nước tiểu chính thức được chứa trong bóng đái và thải ra ngoài qua ống đái.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận