Trắc nghiệm Sinh học 11 CD Bài 7. Hô hấp ở động vật có đáp án

  • 338 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Ở động vật, quá trình trao đổi khí với môi trường được thực hiện qua

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ở động vật, quá trình trao đổi khí với môi trường được thực hiện qua bề mặt trao đổi khí.


Câu 2:

Phát biểu nào không đúng khi nói về hô hấp tế bào ở động vật?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

D – Sai. Hô hấp tế bào ở động vật sử dụng năng lượng hóa học có trong các hợp chất hữu cơ để chuyển thành năng lượng ATP cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.


Câu 3:

Quá trình trao đổi khí ở động vật diễn ra khi

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Quá trình trao đổi khí ở động vật diễn ra khi có sự chênh lệch phân áp oxygen và carbon dioxide giữa hai phía của bề mặt trao đổi khí.


Câu 4:

Hình thức trao đổi khí qua ống khí có ở các động vật nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trao đổi khí qua hệ thống ống khí có ở các côn trùng như châu chấu, ong, ruồi, dế mèn, gián,…


Câu 5:

Vì sao nồng độ O2 khi thở ra thấp hơn so với khi hít vào phổi?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì một lượng O2 đã khuếch tán vào máu trước khi ra khỏi phổi.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận