Trắc nghiệm Sinh học 11 CD Bài 9. Miễn dịch ở người và động vật có đáp án

  • 290 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cơ thể chỉ bị bệnh khi tác nhân gây bệnh hội tụ đủ các yếu tố là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cơ thể chỉ bị bệnh khi tác nhân gây bệnh hội tủ đủ 3 yếu tố: có khả năng gây bệnh, có con đường xâm nhiễm phù hợp và số lượng đủ lớn.


Câu 2:

Nhóm các bệnh nào sau đây thuộc loại bệnh truyền nhiễm?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cúm, sốt rét, nấm da, HIV/AIDS thuộc loại bệnh truyền nhiễm.

Cận thị, ung thư, loãng xương, thoái hóa khớp thuộc loại bệnh không truyền nhiễm.


Câu 3:

Miễn dịch có vai trò gì đối với cơ thể người và động vật?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Miễn dịch có vai trò ngăn chặn, nhận biết và loại bỏ những thành phần bị hư hỏng hoặc các tác nhân gây bệnh, nhờ đó mà cơ thể ít bị bệnh.


Câu 4:

Phát biểu nào không đúng khi nói về bệnh truyền nhiễm?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

B – Sai. Cơ thể chỉ bị bệnh khi tác nhân gây bệnh hội tụ đủ 3 yếu tố: có khả năng gây bệnh, con đường xâm nhiễm phù hợp và số lượng lớn.


Câu 5:

Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở miễn dịch đặc hiệu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Miễn dịch đặc hiệu được hình thành trong đời sống của từng cá thể; có ở động vật có xương sống; đáp ứng chậm và hình thành trí nhớ miễn dịch → Đáp án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận