Trắc nghiệm Sinh học 11 KNTT Bài 10. Tuần hoàn ở động vật có đáp án

  • 563 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hệ tuần hoàn của động vật được cấu tạo từ các bộ phận nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hệ tuần hoàn của động vật được cấu tạo từ các bộ phận: dịch tuần hoàn, tim và hệ thống mạch máu.


Câu 2:

Hệ tuần hoàn hở không có đặc điểm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

C – Sai. Máu chảy trong động mạch với áp lực thấp nên tốc độ máu chảy chậm.


Câu 3:

Ở hệ tuần hoàn kín, tim bơm máu vào động mạch với áp lực

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ở hệ tuần hoàn kín, tim bơm máu vào động mạch với áp lực mạnh, máu chảy liên tục trong mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch và về tim.


Câu 4:

Hệ tuần hoàn kép có ở những động vật nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hệ tuần hoàn kép có ở động vật có phổi như Lưỡng cư, Bò sát, Chim và Thú → Đáp án D.

Cá xương và cá sụn có hệ tuần hoàn đơn; động vật thuộc ngành chân khớp và một số loài thân mềm có hệ tuần hoàn hở → A, B, C sai.


Câu 5:

Điểm khác nhau giữa hệ tuần hoàn ở người và hệ tuần hoàn ở cá là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Điểm khác nhau giữa hệ tuần hoàn ở người và hệ tuần hoàn ở cá là người có 2 vòng tuần hoàn còn cá chỉ có một vòng tuần hoàn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận