Trắc nghiệm Sông nước Cà Mau có đáp án

  • 7684 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

"Sông nước Cà Mau" là tác phẩm của ai?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

"Sông nước Cà Mau" là văn bản miêu tả?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Đoạn trích "Sông nước Cà Mau" được trích từ tác phẩm nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Dòng không có trong "Sông nước Cà Mau" là gì?

Xem đáp án

Đáp án: C

→ Chi tiết này có trong bài "Vượt thác" của Võ Quảng


Câu 5:

Màu sắc nào không được sử dụng để miêu tả màu xanh của rừng đước Cà Mau

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Dat Tien

2 năm trước

Đức Đomilo

2 năm trước

Khổng Xuân

Hay

Bình luận


Bình luận

Đinh Thị Hải Ngọc
15:42 - 24/05/2020

màu xanh rêu cs trong bài mak

Loan Tran Loan
14:15 - 21/02/2021

???

Loan Tran Loan
14:15 - 21/02/2021

bài làm rất bổ ích

Tâm Đoàn Thị
20:00 - 15/03/2021

vndoc cho cau5 dap an c con cai nay cho dap an b the la the nao

Phạm Ngọc Phương Vy
09:12 - 03/05/2021

vndoc làm sai rồi đó bạn, trong bài màu biêng biếc ko sử dụng để miêu tả màu xanh của rừng đước Cà Mau!

Anh Nguyễn
16:05 - 29/06/2021

bài làm rất bổ ích