Trắc nghiệm Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà có đáp án

  • 60 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tích vào các ô cho hợp lý:

ĐÚNG   SAI

Băng hà chiếm tới 99% lượng nước ngọt trên Trái Đất

Vai trò quan trọng của băng hà là điều hòa khí hậu trên Trái Đất

Khi băng ở hai cực tan, làm giải phóng các chất khí metan có hại

Các quốc gia gần biển, địa hình thấp có thể bị nhấn chìm khi nước biển dâng do băng tan

Xem đáp án

Đặc điểm

Đúng

Sai

Băng hà chiếm tới 99% lượng nước ngọt trên Trái Đất

 

X

Vai trò quan trọng của băng hà là điều hòa khí hậu trên Trái Đất

X

 

Khi băng ở hai cực tan, làm giải phóng các chất khí metan có hại

X

 

Các quốc gia gần biển, địa hình thấp có thể bị nhấn chìm khi nước biển dâng do băng tan

X


Câu 2:

Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cho nhận định sau: “Nguồn cung cấp nước quan trọng cho nhiều sông lớn trên thế giới như Hoàng Hà, Trường Giang, Mê Công,... hoàn toàn nhờ băng tan”. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Các sông lớn như Hoàng Hà, Trường Giang và Mê Công, ... lượng nước sông có được từ nhiều nguồn như băng tan, lượng mưa lớn, ... Do vậy việc khẳng định nguồn cấp nước hoàn toàn nhờ băng là chưa đúng.

Đáp án: Sai


Câu 3:

Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cho nhận định sau: “Lớp băng do nước bị đông kết lại và trôi trên biển gọi là núi băng”.

Nhận định trên đúng hay sai?

Xem đáp án

Núi băng (Băng sơn) là những khối băng có kích thước rất lớn, cao như núi và trôi trên biển. Nhận định “ lớp băng do nước bị đông kết lại và trôi trên biển” chưa chính xác để nói về núi băng.

Đáp án: Sai


Câu 5:

Ở độ cao 3000m, băng tuyết vĩnh cửu xuất hiện ở vùng núi thuộc:

Xem đáp án

Ở vùng vĩ độ ôn đới, lên tới độ cao 3000m sẽ có băng tuyết.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận