Trắc nghiệm Sử 10 Bài 10: hành trình phát triển và thành tựu của văn minh đông nam á (thời kì cổ - trung đại) có đáp án

  • 3330 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Giai đoạn hình thành và bước đầu phát triển của văn minh Đông Nam Á tồn tại trong khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Giai đoạn hình thành và bước đầu phát triển của văn minh Đông Nam Á bắt đầu từ những thế kỉ trước và đầu Công nguyên cho đến thế kỉ VII. Đây là thời kì gắn với sự phát triển của các quốc gia đầu tiên như Văn Lang - Âu Lạc, Phù Nam, các quốc gia ở hạ lưu sông Chao Phray-a,… (SGK - Trang 86)


Câu 2:

Từ cuối thế kỉ XVIII, yếu tố nào sau đây đã dẫn tới sự suy sụp của các vương quốc trong khu vực Đông Nam Á?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Từ cuối thế kỉ XVIII, sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản phương Tây đã dẫn tới sự suy sụp của các vương quốc trong khu vực Đông Nam Á. (SGK - Trang 86)


Câu 3:

Tín ngưỡng nào sau đây không phải là tín ngưỡng bản địa của người Đông Nam Á?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trước khi chịu ảnh hưởng của các nền văn hóa lớn từ bên ngoài, ở Đông Nam Á đã tồn tại các hình thức tín ngưỡng bản địa phong phú, đa dạng. Về cơ bản, tín ngưỡng Đông Nam Á bao gồm ba nhóm chính: tín ngưỡng sùng bái tự nhiên, tín ngưỡng phồn thực và tín ngưỡng thờ cúng người đã mất. (SGK - Trang 87)


Câu 4:

Hồi giáo được truyền bá vào Đông Nam Á thông qua con đường nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hồi giáo được truyền bá vào Đông Nam Á thông qua hoạt động thương mại của các thương nhân Ấn Độ vào khoảng thế kỉ XIII. Hồi giáo phát triển hưng thịnh ở Đông Nam Á với sự ra đời của các quốc gia Hồi giáo: Ma-lắc-ca, A-chê, Giô-hô vào các thế kỉ XV - XVII. (SGK - Trang 87)


Câu 5:

Đầu thế kỉ XVI, Công giáo được truyền bá vào Phi-líp-pin thông qua các linh mục người nước nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đầu thế kỉ XVI, Công giáo được truyền bá vào Phi-líp-pin thông qua các linh mục người Tây Ban Nha. Cùng với quá trình các nước phương Tây mở rộng xâm lược Đông Nam Á, Công giáo tiếp tục được truyền bá đến nhiều nước khác trong khu vực. (SGK - Trang 88)


4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Na

C

1 năm trước

Chinh

n

2 tháng trước

ngọc ngà

Bình luận


Bình luận

Chinh
09:31 - 04/05/2023

Hay