Trắc nghiệm Sử 10 Bài 12: Văn minh Đại Việt có đáp án

  • 3956 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một trong những cơ sở hình thành văn minh Đại Việt là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Những cơ sở hình thành văn minh Đại Việt:

- Sự kế thừa những thành tựu văn minh cổ trên đất nước Việt Nam (văn minh Văn Lang - Âu Lạc, văn minh Chăm-pa, văn minh Phù Nam).

- Quá trình sinh sống, lao động và thích ứng với điều kiện tự nhiên của người Việt.

- Quá trình đấu tranh giành độc lập và bảo tồn văn hóa thời Bắc thuộc; quá trình chiến đấu chống ngoại xâm, bảo vệ và củng cố nền độc lập, xây dựng và phát triển đất nước qua các triều đại phong kiến.

- Sự tiếp thu có chọn lọc những thành tựu của các nền văn minh bên ngoài (Ấn Độ, Trung Quốc,…). (SGK - Trang 108)


Câu 2:

Các triều đại phong kiến ở Việt Nam đều theo thể chế nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các triều đại phong kiến ở Việt Nam đều theo thể chế quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền. Đứng đầu bộ máy chính quyền trung ương là hoàng đế, có quyền quyết định mọi công việc. Giúp việc cho hoàng đế có các cơ quan và hệ thống quan lại. Chính quyền địa phương được chia thành các cấp quản lí, mỗi cấp đều sắp đặt các chức quan cai quản. (SGK - Trang 110)


Câu 3:

Quốc triều hình luật là bộ luật được ban hành dưới triều đại nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Quốc triều hình luật là bộ luật được ban hành dưới triều Lê sơ. Đây được coi là bộ luật tiến bộ nhất của nước ta thời phong kiến. (SGK - Trang 110)


Câu 4:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng chính sách phát triển nông nghiệp của các triều đại phong kiến ở Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Chính sách phát triển nông nghiệp của các triều đại phong kiến ở Việt Nam:

- Các hoàng đế thường thực hiện nghi lễ Tịch điền vào mùa xuân để khuyến khích nghề nông phát triển.

- Nhà nước thành lập các cơ quan chuyên trách đê điều, cử quan lại thường xuyên trông coi việc đắp đê, nạo vét kênh mương, đào nắn các dòng chảy,… phục vụ sản xuất.

- Quy định cấm giết trâu bò để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp, nếu vi phạm sẽ bị phạt nặng.

- Khuyến khích khai hoang mở rộng diện tích canh tác, nâng cao kĩ thuật canh tác, du nhập và cải tạo giống lúa,… (SGK - Trang 111, 112)

Dưới thời phong kiến, chế độ tư hữu ruộng đất luôn tồn tại và ngày càng phổ biến. Do đó phương án xóa bỏ hoàn toàn chế độ tư hữu ruộng đất trong cả nước không phải là chính sách của các triều đại phong kiến.


Câu 5:

Tín ngưỡng nào sau đây không phải là tín ngưỡng dân gian của người Việt?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tín ngưỡng dân gian của người Việt bao gồm:

- Vạn vật hữu linh, thờ cúng tổ tiên, thờ người có công với làng, với nước.

- Thờ thần Đồng Cổ (thần Trống Đồng). Tín ngưỡng này được đưa vào cung đình từ thời Lý, được triều đình bảo trợ và phát triển dưới hình thức một nghi lễ nhằm giữ đạo trung hiếu với vua, với quốc gia.

- Thờ Mẫu (từ thế kỉ XVI trở thành tín ngưỡng được đông đảo người Việt tin theo).

- Thờ Thành hoàng làng tại đình, đền, miếu ở các làng xã. (SGK - Trang 114)


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

n

2 tháng trước

ngọc châu

Bình luận


Bình luận

Ánh Ngọc
16:08 - 15/03/2023

Câu 12 A

Trần Ngọc Bảo Tâm
15:46 - 30/03/2024

12. D đúng rồi bạn ơi!