Trắc nghiệm Sử 10 Bài 2. Tri thức lịch sử và cuộc sống có đáp án

  • 2876 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nội dung nào sau đây là một trong những vai trò của tri thức lịch sử đối với cuộc sống của con người?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Lịch sử cung cấp những thông tin hữu ích về quá khứ của chính con người và xã hội loài người. Nhờ đó, con người biết được về nguồn gốc, tổ tiên của bản thân, gia đình, dòng họ, dân tộc và toàn nhân loại. (SGK - Trang 16)


Câu 2:

Nội dung nào sau đây không phải là cách mà con người lưu giữ và truyền lại cho thế hệ sau những kinh nghiệm, truyền thống và tri thức?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Từ thuở xa xưa, con người đã quan tâm đến việc tìm hiểu về cội nguồn của bản thân, gia đình, dòng họ và cộng đồng. Đồng thời, họ cũng luôn tìm cách lưu giữ, truyền lại cho thế hệ sau những kinh nghiệm, truyền thống, tri thức, khát vọng,… bằng nhiều hình thức khác nhau như khắc họa trên vách đá, đồ vật; gửi gắm trong sử thi; thực hành nghi lễ; lập gia phả; về sau còn có các ghi chép lịch sử, thư tịch và công trình nghiên cứu lịch sử. (SGK - Trang 15)


Câu 3:

Cần phải học tập và khám phá lịch sử vì học lịch sử giúp chúng ta

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Chúng ta cần phải học tập và khám phá lịch sử vì những nguyên nhân sau:

- Lịch sử cung cấp cho chúng ta những thông tin hữu ích về quá khứ của chính mình và xã hội loài người. Nhờ đó, chúng ta biết được nguồn gốc, tổ tiên của bản thân, gia đình, dòng họ, dân tộc và toàn nhân loại.

- Hiểu biết về lịch sử là một trong những yếu tố cốt lõi để tạo nên ý thức dân tộc và bản sắc văn hóa cộng đồng, dân tộc. (SGK - Trang 16).


Câu 4:

“Sử để ghi việc, mà việc hay hoặc dở đều dùng làm gương răn cho đời sau”.

(Ngô Sĩ Liên và các sử thần nhà Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, Tập 1, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998, tr. 101)

Nhận định trên đề cập đến ý nghĩa nào sau đây của tri thức lịch sử?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Căn cứ vào cụm từ khóa “đều dùng làm gương răn cho đời sau”, có thể khẳng định nhận định trên đề cập đến ý nghĩa giúp con người đúc kết và vận dụng thành công nhiều bài học kinh nghiệm trong cuộc sống, tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ của tri thức lịch sử.


Câu 5:

Nội dung nào sau đây là một trong những lí do cần thiết phải học tập lịch sử suốt đời?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Những lí do cần thiết phải học tập lịch sử suốt đời:

- Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta cần hiểu biết và vận dụng tri thức, kinh nghiệm từ quá khứ vào cuộc sống hiện tại, định hướng trong tương lai.

- Nhiều sự kiện, quá trình lịch sử hiện nay còn là bí ẩn, do đó cần tìm hiểu và nghiên cứu lịch sử để hoàn chỉnh thêm nhận thức chung và làm giàu tri thức lịch sử.

- Trong kỉ nguyên toàn cầu hóa, khám phá lịch sử giúp chúng ta biết được thành tựu văn minh của nhân loại qua các thời kì, hiểu được những kinh nghiệm, rút ra những bài học có giá trị lịch sử để tránh được những sai lầm trong quá khứ.

- Hiểu biết về lịch sử dân tộc và các cuộc gia trên thế giới giúp cho quá trình hội nhập, giao lưu văn hóa trở nên dễ dàng, đồng thời góp phần giữ gìn và phát triển nền văn hóa dân tộc.

- Đem lại cho con người những cơ hội nghề nghiệp mới đầy thú vị. (SGK - Trang 17)


4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

E

1 năm trước

Errol Vương (Tọt)

C

1 năm trước

Châu Đặng

❤️

1 năm trước

Đậu Trần Yến Nhi

T

8 tháng trước

Tạ Hoazg Anh

Bình luận


Bình luận