Trắc nghiệm Sử 10 Bài 7: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại có đáp án

  • 3548 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra đầu tiên ở quốc gia nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra vào giữa thế kỉ XVIII, bắt đầu ở Anh, sau đó lan ra nhiều quốc gia ở châu Âu và Bắc Mỹ. (SGK - Trang 59)


Câu 2:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguyên nhân thúc đẩy nước Anh sớm tiến hành Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nước Anh tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất trong bối cảnh có nhiều thuận lợi: cách mạng tư sản nổ ra sớm và thành công; nguồn tích lũy tư bản lớn (từ buôn bán nô lệ da đen và bóc lột thuộc địa); những tiến bộ kĩ thuật trong sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp đã tạo ra nguồn lương thực dồi dào và lực lượng lao động cho các nhà máy, xí nghiệp. (SGK - Trang 59)


Câu 3:

Ai là người chế tạo thành công máy kéo sợi Gien-ni (1764)?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ đã chế tạo thành công máy kéo sợi và đặt bằng tên con gái mình, đó là máy kéo sợi Gien-ni. (SGK - Trang 60)


Câu 4:

Người phát minh máy hơi nước (năm 1784) là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Năm 1784, Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước. Phát minh này đã mở ra thời kì công nghiệp hóa ở nước Anh. (SGK - Trang 60)


Câu 5:

Người chế tạo thành công đầu máy xe lửa chạy trên đường ray đầu tiên (năm 1804) là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Năm 1804, Ri-chác Tơ-re-vi-thích đã chế tạo thành công đầu máy xe lửa chạy trên đường ray đầu tiên. (SGK - Trang 61)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

1 năm trước

Mh linh

R

7 tháng trước

Rowena Alana

Bình luận


Bình luận