Trắc nghiệm Sử 10 Bài 8: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại có đáp án

  • 3777 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cách mạng công nghiệp lần thứ ba diễn ra trong khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cách mạng công nghiệp lần thứ ba (Cách mạng kĩ thuật số) diễn ra trong khoảng nửa sau thế kỉ XX. (SGK - Trang 68)


Câu 2:

Nội dung nào sau đây không phải là yếu tố dẫn tới sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Những yếu tố dẫn tới sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba:

- Nhu cầu phục vụ chiến tranh và chạy đua vũ trang thúc đẩy chính phủ các nước đầu tư vào nghiên cứu khoa học, chế tạo vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại.

- Sự vơi cạn của các nguồn tài nguyên hóa thạch (dầu mỏ, than đá,…), thách thức về bùng nổ và già hóa dân số, nhu cầu lớn về nguyên vật liệu cho sản xuất đã đặt ra yêu cầu phải tìm ra những nguồn năng lượng mới, vật liệu mới thay thế, cũng như phát triển các ngành sử dụng ít năng lượng. (SGK - Trang 69)


Câu 3:

Sự ra đời của thuyết nào sau đây đã đặt nền tảng cho các phát minh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cách mạng công nghiệp lần thứ ba ra đời trên cơ sở kế thừa những bước tiến của khoa học, kĩ thuật vào đầu thế kỉ XX. Sự ra đời của lý thuyết nguyên tử hiện đại, đặc biệt là thuyết tương đối của An-be Anh-xtanh (Đức) đã đặt nền tảng cho các phát minh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba. (SGK - Trang 69)


Câu 4:

Một trong những thành tựu quan trọng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba là sự xuất hiện của

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thành tựu quan trọng đầu tiên của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba là sự xuất hiện của máy tính. (SGK - Trang 69)


Câu 5:

Quốc gia nào sau đây mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Năm 1957, Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo Xpút-ních 1 lên quỹ đạo. Sự kiện này đã mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người. (SGK - Trang 71)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Pham Binh

6 tháng trước

Đinh Tiến Anh

Bình luận


Bình luận