Trắc nghiệm Sử 10 Bài 9: Cơ sở hình thành văn minh đông nam á thời kì cổ - trung đại có đáp án

  • 2067 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khu vực Đông Nam Á ngày nay gồm bao nhiêu quốc gia?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Khu vực Đông Nam Á ngày nay gồm 11 quốc gia, được phân thành hai nhóm: Đông Nam Á lục địa (Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Mi-an-ma) và Đông Nam Á hải đảo (Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Đông Ti-mo). (SGK - Trang 76)


Câu 2:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Với vị trí nằm trên con đường hàng hải nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, Đông Nam Á được xem như một “ngã tư đường”, cầu nối của những nền văn minh lớn trên thế giới. (SGK - Trang 76)


Câu 3:

Đa số các quốc gia Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của khí hậu nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đa số các quốc gia Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa. (SGK - Trang 78)


Câu 4:

Quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á không tiếp giáp biển?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hầu hết các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đều giáp biển, trừ Lào.


Câu 5:

Trước khi tiếp xúc với văn minh Ấn Độ và Trung Hoa, nền văn minh bản địa được hình thành ở khu vực Đông Nam Á là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trên cơ sở điều kiện tự nhiên thuận lợi, ở khu vực Đông Nam Á đã hình thành một nền văn minh bản địa - văn minh nông nghiệp lúa nước - trước khi tiếp xúc với văn minh Ấn Độ và Trung Hoa. (SGK - Trang 78)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

4 tháng trước

Nguyễn Hữu Nhật Hào

Bình luận


Bình luận