Trắc nghiệm Sử 11 CD Bài 3. Sự hình thành Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết có đáp án

  • 1689 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga (1917), nhiệm vụ hàng đầu của Chính quyền Xô viết là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga, nhiệm vụ hàng đầu của Chính quyền Xô viết là đập tan bộ máy nhà nước cũ, xây dựng nhà nước mới của những người lao động.


Câu 2:

Đại hội Xô viết toàn Nga lần Thứ hai, khai mạc đêm 25/10/1917 đã

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đại hội Xô viết toàn Nga lần Thứ hai, khai mạc đêm 25/10/1917 (ngày 7/11/1917 theo lịch mới) tại Điện Xmô-nơi, đã ra tuyên bố thành lập Chính quyền Xô viết do Lênin đứng đầu.


Câu 3:

Ở Nga, Chính quyền Xô viết do Lê-nin đứng đầu được thành lập vào năm nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đại hội Xô viết toàn Nga lần Thứ hai, khai mạc đêm 25/10/1917 (ngày 7/11/1917 theo lịch mới) tại Điện Xmô-nơi, đã ra tuyên bố thành lập Chính quyền Xô viết do Lênin đứng đầu.


Câu 4:

Khi mới thành lập, Liên Xô gồm 4 nước Cộng hoà Xô viết là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Khi mới thành lập, Liên Xô gồm 4 nước Cộng hòa Xô viết là Nga, Ucraina, Bêlôrútxia và Ngoại Cápcadơ.


Câu 5:

Nội dung nào dưới đâu không phải là tư tưởng chỉ đạo của Lê-nin trong việc thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Tư tưởng chỉ đạo của Lênin trong việc thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết là sự bình đẳng về mọi mặt, quyền dân tộc tự quyết và xây dựng một cộng đồng anh em giữa các dân tộc.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

5 tháng trước

Hieu Do

P

5 tháng trước

Phạm Thy

H

3 tháng trước

Ha Nguyen

T

1 tháng trước

Thu Hương

Bình luận


Bình luận