Trắc nghiệm Sử 11 CD Bài 7. Khái quát về chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong lịch sử Việt Nam có đáp án

  • 1004 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong nhiều thế kỉ, lãnh thổ Việt Nam thường xuyên là đối tượng nhòm ngó, can thiệp hoặc xâm lược của các thế lực bên ngoài do Việt Nam có

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong nhiều thế kỉ, lãnh thổ Việt Nam thường xuyên là đối tượng nhòm ngó, can thiệp hoặc xâm lược của các thế lực bên ngoài do Việt Nam có vị trí địa lí chiến lược quan trọng.


Câu 2:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng vị trí địa lí chiến lược của Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Vị trí địa lí chiến lược của Việt Nam:

+ Việt Nam thuộc khu vực Đông Nam Á - khu vực nằm trên trục đường giao thông quan trọng kết nối châu Á và châu Đại Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

+ Việt Nam cũng là cầu nối giữa Trung Quốc với khu vực Đông Nam Á; giữa Đông Nam Á lục địa với Đông Nam Á hải đảo,…

+ Việt Nam có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, dân cư đông đúc,…


Câu 3:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Ý nghĩa của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam:

+ Góp phần hình thành những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

+ Để lại nhiều kinh nghiệm cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

+ Góp phần khơi dậy và củng cổ tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc.


Câu 4:

Ngô Quyền đã lựa chọn địa điểm nào làm trận địa chống quân Nam Hán xâm lược (năm 938)?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ngô Quyền đã lựa chọn vùng cửa sông Bạch Đằng làm trận địa chống quân Nam Hán xâm lược (năm 938).


Câu 5:

Đọc tư liệu sau đây và trả lời câu hỏi:

Tư liệu. Quyền nghe tin Hoằng Tháo sắp đến, bảo các tướng tá rằng: “Hoằng Tháo là đứa trẻ khờ dại, đem quân từ xa đến, quân lính còn mệt mỏi, lại nghe Công Tiễn đã chết, không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta lấy sức còn khỏe địch với quân mệt mỏi, tất phá được. Nhưng bọn chúng có lợi ở chiến thuyền, ta không phòng bị trước thì thế được thua chưa biết ra sao” (Ngô Sỹ Liên và các sử thần thời Lê, Đại Việt sử kí toàn thư (bản dịch), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1998, tr.203)

Câu hỏi: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng những khó khăn của nhà Nam Hán khi tiến quân xâm lược Việt Nam (938)?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

- Một số khó khăn của quân Nam Hán khi xâm lược Việt Nam được phản ánh qua đoạn tư liệu:

+ Kiều Công Tiễn đã bị giết, quân Nam Hán mất đi lực lượng nội ứng.

+ Chủ tướng Hoằng Tháo tuổi nhỏ, chưa dày dạn kinh nghiệm chiến đấu.

+ Quân lính đi đường xa, mệt mỏi lại không quen với khí hậu, thủy thổ Việt Nam.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

D

2 tháng trước

Diep Ngoc

Bình luận


Bình luận