Trắc nghiệm Sử 11 CD Bài 8. Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam có đáp án

  • 583 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Sau khi khởi nghĩa giành thắng lợi, Trưng Trắc đã

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Sau khi khởi nghĩa giành thắng lợi, Trưng Trắc đã xưng vương, đóng đô ở Mê Linh.


Câu 2:

Năm 248, Bà Triệu đã lãnh đạo người Việt nổi dậy chống lại ách cai trị của

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Năm 248, Bà Triệu đã lãnh đạo người Việt nổi dậy chống lại ách cai trị của nhà Ngô.


Câu 3:

Kinh đô của nhà nước Vạn Xuân được đặt tại địa phương nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Kinh đô của nhà nước Vạn Xuân được đặt tại vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội).


Câu 4:

Cuộc khởi nghĩa Lý Bí đã

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cuộc khởi nghĩa Lý Bí đã giành và giữ được chính quyền độc lập trong khoảng 60 năm.


Câu 5:

Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan (713 - 722) đã

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan (713 - 722) đã giành và giữ được chính quyền độc lập khoảng gần 10 năm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận