Trắc nghiệm Sử 11 CD Bài 9. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và Triều Hồ (đầu thế kỉ XV) có đáp án

  • 484 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Từ nửa sau thế kỉ XIV, nhà Trần

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Từ nửa sau thế kỉ XIV, nhà Trần lâm vào khủng hoảng, suy yếu trên nhiều lĩnh vực.


Câu 2:

Nội dung nào sau đây phản ánh sự khủng hoảng, suy yếu về kinh tế của nhà Trần vào cuối thế kỉ XIV?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Từ những năm 40 của thế kỉ XIV, các hiện tượng hạn hán, bão, lụt, vỡ đê,... xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước. Bên cạnh đó, do nhà Trần không còn quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, không chăm lo tu sửa, bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi,.... nên nhiều năm bị mất mùa, đói kém.


Câu 3:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tình hình kinh tế của Đại Việt vào cuối thế kỉ XIV?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

- Tình hình kinh tế của Đại Việt cuối thế kỉ XIV:

+ Sản xuất nông nghiệp sa sút.

+ Thiên tai, mất mùa, đói kém thường xuyên diễn ra.

+ Quý tộc, quan lại, địa chủ tìm cách chiếm đoạt ruộng đất trên quy mô lớn. Ruộng đất công ngày càng bị thu hẹp.


Câu 4:

Từ những năm 40 của thế kỉ XIV, dưới triều Trần, các cuộc khởi nghĩa của nông dân và nô tì diễn ra liên tục ở nhiều vùng miền trên cả nước, tiêu biểu là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Từ những năm 40 của thế kỉ XIV, dưới triều Trần, các cuộc khởi nghĩa của nông dân và nô tì diễn ra liên tục, tiêu biểu là: khởi nghĩa của Ngô Bệ ở Hải Dương; khởi nghĩa của nhà sư Phạm Sư Ôn ở Quốc Oai,…


Câu 5:

Từ những năm 40 của thế kỉ XIV, dưới triều Trần, các cuộc khởi nghĩa của nông dân và nô tì diễn ra liên tục ở nhiều vùng miền trên cả nước, tiêu biểu là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Từ những năm 40 của thế kỉ XIV, dưới triều Trần, các cuộc khởi nghĩa của nông dân và nô tì diễn ra liên tục, tiêu biểu là: khởi nghĩa của Ngô Bệ ở Hải Dương; khởi nghĩa của nhà sư Phạm Sư Ôn ở Quốc Oai,…


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận