Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 1: C. Reading có đáp án

  • 446 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

According to the survey, who are the most likely to have an accident ?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: According to a recent survey, young and inexperienced drivers are the most likely to have an accident.

Dịch: Theo một cuộc khảo sát gần đây, những tài xế trẻ và thiếu kinh nghiệm là đối tượng dễ gặp tai nạn nhất.


Câu 3:

Young men often choose ………………………….. .

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: They often choose faster cars with bigger engines.

Dịch:Họ thường chọn những chiếc xe nhanh hơn với động cơ lớn hơn.


Câu 4:

Who have an effect on the driver?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: One of the most interesting facts in the survey is that passengers have an effect on the driver.

Dịch: Một trong những sự thật thú vị nhất trong cuộc khảo sát là hành khách có ảnh hưởng đến tài xế.


Câu 5:

When young male drivers have the wife of girlfriends in the car, their driving becomes ……….

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: When their wife or girlfriend is in the car, however, there driving is better.

Dịch: Tuy nhiên, khi vợ hoặc bạn gái của họ đang ở trong xe, việc lái xe sẽ tốt hơn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận