Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 10: D. Writing có đáp án

  • 325 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

The restaurant is in front of my house.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Dịch: Nhà tớ ở sau nhà hàng


Câu 2:

The book store is to the right of the toy store.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Dịch: Cửa hàng đồ chơi ở phía bên trái hiệu sách


Câu 3:

“I will visit my grandma this Saturday,” Ann said.

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Dịch: Ann nói rằng cô ấy sẽ đến thăm bà cô ấy vào thứ Bảy


Câu 4:

John last returned to his home town 12 years ago.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

For+ khoảng thời gian

Since+ mốc thời gian

Dịch: John đã không về quê trong vòng 12 năm rồi.


Câu 5:

My village doesn’t have access to clean piped water.

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Dịch: Tớ ước làng tớ có nước sạch


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Lê NHật Minh
19:35 - 06/05/2023

Địt mẹ mày