Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 11: B. Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 345 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

We …… on the lake when it started to rain so we went home.

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Thì quá khứ tiếp diễn diễn tả hành động đang xảy ra bị một hành động khác xen vào

Cấu trúc câu: S+ was/ were+ Ving

Dịch: Chúng tớ đang đi câu cá ở bên hồ thì trời mưa nên chúng tớ đi về nhà.


Câu 2:

My dad found some money while he …… his suitcase.

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Thì quá khứ tiếp diễn diễn tả hành động đang xảy ra bị một hành động khác xen vào

Cấu trúc câu: S+ was/ were+ Ving

Dịch: Bố tớ tìm thấy một chút tiền khi ông ấy đang xếp vali.


Câu 3:

My brother ……… in Ireland when he met his girlfriend.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Thì quá khứ tiếp diễn diễn tả hành động đang xảy ra bị một hành động khác xen vào

Cấu trúc câu: S+ was/ were+ Ving

Dịch: Anh trai tớ đang học ở Ireland khi anh ấy gặp bạn gái của mình.


Câu 4:

My grandma tried pizza for the first time while she ………. in Italy.

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Thì quá khứ tiếp diễn diễn tả hành động đang xảy ra bị một hành động khác xen vào

Cấu trúc câu: S+ was/ were+ Ving

Dịch: Bà tớ ăn pizza lần đầu tiên khi bà đang sống ở Ý


Câu 5:

My mom ………. in the sea when she saw a dolphin.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Thì quá khứ tiếp diễn diễn tả hành động đang xảy ra bị một hành động khác xen vào

Cấu trúc câu: S+ was/ were+ Ving

Dịch: Mẹ tớ đang bơi ở biển thì gặp cá heo.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận