Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 12: D. Writing có đáp án

  • 291 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

I last met him ten years ago.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Dịch: Tớ đã không gặp anh ấy được mười năm rồi


Câu 2:

They use this pencil to draw thick lines.

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Dịch: Các bút chì này được dùng để vẽ những nét đậm


Câu 3:

He said to her, "I'll help you when you need me.”

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Dịch: Anh ấy nói với cô ấy rằng anh ấy sẽ giúp cô ấy khi mà cô ấy cần.


Câu 4:

He wishes he could have more time to go swimming every day.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Dịch: Nếu anh ấy có nhiều thời gian hơn, anh ấy sẽ bơi cả ngày


Câu 5:

Before he left the room, he turned off all the devices to save electricity

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Dịch: Sau khi tắt hết đèn để tiết kiệm điện, anh ấy rời phòng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận