Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 2: C. Reading có đáp án

  • 374 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

They occurred due to (2) _____ and recklessness:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Từ nối: “and” nối giữa 2 từ/cụm từ có cùng loại, hoặc cùng chức năng. Ta thấy recklessness (sự liều lĩnh) là danh từ => chỗ cần điền cũng phải là một danh từ

- carelessness (n): sự bất cẩn

- recklessness (n): sự liều lĩnh

=> They occurred due to carelessness and recklessness

Tạm dịch: Chúng xảy ra do sự bất cẩn và liều lĩnh


Câu 3:

They occurred due to carelessness and recklessness: speeding, flouting traffic (3) ________, driving vehicles…

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

=> They occurred due to carelessness and recklessness: speeding, flouting traffic influence, driving vehicles ...

Tạm dịch: Chúng xảy ra do sự bất cẩn và liều lĩnh: tăng tốc, coi thường luật giao thông, điều khiển phương tiện ...


Câu 4:

They occurred carelessness  due to  influence and recklessness: speeding, flouting traffic  ,driving vehicles which were not road worthy and driving under the (4) _____ of drugs or alcohol.

Xem đáp án

Đáp án đúng:A

Cụm từ: under the rule (theo luật)

=> They occurred due to carelessness and recklessness: speeding, flouting traffic influence, driving vehicles ... which were not road worthy and driving under the rules of drugs or alcohol.

Tạm dịch: Chúng xảy ra do sự bất cẩn và liều lĩnh: tăng tốc, coi thường luật giao thông, điều khiển phương tiện không tuân theo luật giao thông đường bộ và luật sử dụng rượu bia và các chất kích thích


Câu 5:

Last week alone, we received about four accident reports per day, with most of the accidents occurring during dusk and (5) _______ hours.

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Cụm từ: peak hours (giờ cao điểm)

=> Last week alone, we received about four accident reports per day, with most of the accidents occurring during dusk and peak hours. Out of these, more than half were serious, in which victims had to be hospitalized.

Tạm dịch:

Chỉ riêng tuần trước, chúng tôi đã nhận được khoảng bốn báo cáo tai nạn mỗi ngày, với hầu hết các vụ tai nạn xảy ra vào lúc hoàng hôn và giờ cao điểm. Trong số này, hơn một nửa  là những ca rất nghiêm trọng, trong đó nạn nhân phải nhập viện.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận