Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 3: C. Reading có đáp án

  • 337 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

When he was fishing, he often catches………………………………..

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Thông tin: I often fish for hours without catching anything.

Dịch: Tớ thường câu cá hàng giờ mà không bắt được cái gì cả


Câu 3:

When does he usually go fishing?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Thông tin: After spending the whole morning on the river, I always go home with an empty bag.

Dịch: Sau khi dành cả buổi sáng ở trên sông, tớ luôn luôn về nhà với túi rỗng.


Câu 4:

What does Huy friend advise him?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Thông tin: “You should give up fishing”, my friends say. “ It’s a waste of time”.

Dịch: “ Bạn nên từ bỏ câu cá đi”, bạn tớ nói: “ Nó tốn thời gian lắm”.


Câu 5:

Where does Huy sit to fish?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Thông tin: I’m only interested in sitting in a boat and doing nothing at all!

Dịch: Tớ chỉ thích ngồi ở trên thuyền và chẳng làm gì cả.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận