Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 3. C. Reading có đáp án

  • 389 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

The village is between the mountain and a river.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dựa vào câu: The village lies near the foot of a mountain and by a river.

Dịch: Ngôi làng nằm gần chân 1 ngọn núi và gần 1 dòng sông.


Câu 3:

Many people go there on weekends to have a rest after a hard working week.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dựa vào câu: Many people go there on weekends to have a rest after a hard working week.

Dịch: Nhiều người đến đó vào cuối tuần để nghỉ xả hơi sau 1 tuần làm việc căng thẳng.


Câu 4:

There is a big old banyan tree to the entrance of the village.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dựa vào câu: People have the chance to travel between the green paddy fields and cross a small bamboo forest before they reach a big old banyan tree at the entrance to the village.

Dịch: Mọi người có dịp đi qua cánh đồng lúa, qua một rừng tre nhỏ trước khi đến một cây đa to ở lối vào làng.


Câu 5:

It took them 2 hours to travel.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dựa vào câu: Ann met John’s family at his house early in the morning; and after two hours traveling by bus, they reached the big old tree.

Dịch: Ann gặp gia đình John vào sáng sớm, và sau 2h đi xe khách, họ đến cái cây to lâu đời.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận