Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 4. B. Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 370 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the best answer for each of the sentence

Alice saw/ was seeing the accident when she was catching the bus.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hành động ở vế trước là hành động xen vào hành động đang xảy ra ở vế sau

Dịch: Alice nhìn thấy vụ tai nạn khi cô ấy đang bắt xe buýt.


Câu 2:

Choose the best answer for each of the sentence

What were you doing/ did you do when I called?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hành động đang xảy ra (QKTD) thì bị hành động khác xen vào (QKĐ)

Dịch: Bạn đã đang làm gì khi tôi gọi điện?


Câu 3:

Choose the best answer for each of the sentence

I didn’t visit/ weren’t visiting my friends last summer holiday.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dùng thì quá khứ đơn vì có ‘last summer holiday’

Dịch: Tôi đã không đến thăm bạn bè vào kỳ nghỉ hè năm ngoái.


Câu 4:

Choose the best answer for each of the sentence

It rained/ was raining heavily last July.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dùng thì quá khứ đơn vì có ‘last July’

Dịch: Tháng bảy vừa rồi trời mưa to.


Câu 5:

Choose the best answer for each of the sentence

While people were talking to each other, he read/ was reading his book.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

2 hành động xảy ra song song, không hành động nào xen vào hành động nào nên cả 2 đều dùng quá khứ tiếp diễn

Dịch: Trong khi mọi người nói chuyện với nhau, anh ấy đang đọc sách của mình.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận