Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 4: C. Reading có đáp án

  • 459 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Read the passage carefully and choose the correct answer.

THE LEGEND OF “BANH CHUNG”

Chung cake was invented by the 18 Prince of Hung Emperor in the contest of looking for new Emperor. According to the legend, 3,000- 4,000 years ago, Prince Lang Lieu, made round and square Cakes, the round Day cake symbolizing the sky and the square Chung cake symbolizing the Earth (under the ancient Vietnamese perception), to be offered on the occasion of Spring.

In the ancient conception, the Earth is square, hence Chung cake’s shape is square, too, to reflect the Earth shape. Since the cakes he offered were of special meaning and delicious taste, Lang Lieu was selected to be the next Emperor. Since then, in honor of this 18th Prince, Vietnamese people always make and have Chung cake in the Luna, New Year. Up to now, Chung cake has become the most famous an irreplaceable traditional Vietnamese food in Tet Holiday. This legend aims to remind the next generations of the ancient tradition as well as the primary of Chung cake. Besides, it emphasizes the important role of rice and nature in water rice culture.

When was Chung cake invented

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Thông tin: Chung cake was invented by the 18th Prince of Hung Emperor in the contest of looking for new Emperor. According to the legend, 3,000- 4,000 years ago, Prince Lang Lieu, made round and square Cakes,..

Dịch: Bánh Chưng được phát minh bởi Hoàng tử thứ 18 của Hùng Vương trong cuộc thi tìm kiếm Hoàng đế mới. Theo truyền thuyết, 3.000 đến 4.000 năm trước, Hoàng tử Lang Liêu, đã làm những chiếc bánh hình tròn và vuông,


Câu 2:

What does the round Day cake symbolize?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Thông tin: the round Day cake symbolizing the sky

Dịch: bánh Dày hình tròn tượng trưng cho bầu trời


Câu 3:

Why is Chung cake’s shape square in the ancient conception?

Xem đáp án

Đáp án đúng:A

Thông tin: In the ancient conception. the Earth is square. hence Chung cake’s shape is square. too. to reflect the Earth shape.

Dịch: Theo quan niệm cổ xưa. Trái đất hình vuông. do đó. hình dạng bánh Chưng cũng là hình vuông. để phản ánh hình dạng Trái đất.


Câu 4:

How did the cake help Lang Lieu become the next emperor?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B.

Thông tin: Since the cakes he offered were of special meaning and delicious taste. Lang Lieu was selected to be the next Emperor.

Dịch: Vì những chiếc bánh mà ông dâng lên có ý nghĩa đặc biệt và hương vị thơm ngon. Lang Liêu được chọn làm Hoàng đế kế nhiệm.


Câu 5:

Why do people always make and have Chung cake in the Lunar New Year?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Thông tin: Since then. in honor of this 18th Prince. Vietnamese people always make and have Chung cake in the Luna New Year.

Dịch: Kể từ đó. để vinh danh vị Hoàng tử thứ 18 này. người dân Việt Nam luôn làm và có bánh Chưng trong dịp Tết nguyên đán.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận