Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 5: D. Writing có đáp án

  • 383 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

I / not / visited / museum / three months.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Dịch: Tớ chưa đến thăm bảo tàng trong ba tháng rồi


Câu 2:

Ms Linda / beautiful photos / few days ago.

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Dịch: Ms Linda chụp rất nhiều bức ảnh đẹp vài ngày trước


Câu 3:

The students / arrived / because / traffic jam.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Dịch: Học sinh đến muộn bởi vì tắc đường


Câu 4:

I / eat / fruits / because / they / green.

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Dịch: Tớ không thể ăn những quả này bởi vì nó còn xanh


Câu 5:

The taste in music / American / different / British.

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Dịch: Gu âm nhạc của người Mỹ khác của Anh


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận