Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 5. D. Writing có đáp án

  • 310 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the correct answers based on the picture

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dịch: Cô ấy có thể may vá.


Câu 2:

Choose the correct answers based on the picture

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dịch: Cô ấy không thể vẽ.


Câu 3:

Choose the correct answers based on the picture

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dịch: Cô ấy không biết bơi.


Câu 4:

Choose the correct answers based on the picture

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dịch: Cô ấy có thể lướt sóng.


Câu 5:

Choose the correct answers based on the picture

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dịch: Cô ấy không thể đi bộ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận