Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 8: B. Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 370 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

He _______________ hurry to school. It's 7.55!

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Dịch: Anh ấy nên nhanh lên. Bây giờ là 7.55 rồi


Câu 2:

It's 10.30 and you're going to school tomorrow. You __________ go to bed right now.

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Dịch: Bây giờ là 10h30 rồi và mai con phải đi học. Con nên đi ngủ ngay lúc này đi.


Câu 3:

This boy is too fat, he eats all the time; he ___________ eat between meals.

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Dịch: Cậu bé này quá béo, cậu ấy ăn liên tục, cậu ấy không nên ăn giữa các bữa


Câu 4:

You always go to school on an empty stomach. You ___________ leave without having breakfast.

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Dịch: Bạn luôn đi học với cái bụng rỗng. Bạn không nên đi mà không ăn sáng


Câu 5:

My friend smokes a lot; he ___________ smoke at all, it's bad for his health.

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Dịch: Bạn tớ hút thuốc rất nhiều. Anh ấy không nên hút nữa, vì nó bất lợi cho hơi thở của anh ấy


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận