Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 8. D. Writing có đáp án

  • 349 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Did you fly to Los Angeles?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Giải thích: fly = go by plane: di chuyển bằng máy bay

Dịch: Bạn đã bay đến Los Angeles phải không?


Câu 2:

been to/ is/ What/ destination/ exciting/ you/ have/ the most?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Câu so sánh nhất với tính từ dài: “the + most + adj”

Dịch: Đâu là điểm đến thú vị nhất bạn từng đến?


Câu 3:

Could you/ show/ me/ way/ cinema, please?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

“Could you show me the way to the + N?”: Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến … được không?

Dịch: Bạn có thể chỉ tôi đường đến rạp chiếu phim được không?


Câu 4:

This/ department store/ to the left/ post office.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

To the left of ….. = về phía bên trái của …..

Dịch: Cửa hàng bách hoá này nằm phía bên trái của bưu điện.


Câu 5:

A villa is bigger than an apartment.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chuyển đổi giữa cấu trúc so sánh hơn và so sánh không bằng.

Dịch: Một căn biệt thự rộng lớn hơn 1 căn hộ chung cư.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận