Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 9: B. Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 387 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

My mother ________ eggs for breakfast every morning.

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Every morning ( mỗi buổi sáng) là dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn

Dịch: Mỗi sáng, mẹ tớ rán trứng cho bữa sáng


Câu 2:

The plane _______ off at 11a.m. this morning.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả hành động xảy ra theo lịch trình được lên kế hoạch từ trước.

Dịch: Máy bay cất cánh vào lúc 11h sáng


Câu 3:

The kids _________ “Deadpool” with their classmates in the theater at the moment.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

At the moment là dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn

Dịch: Mấy đứa trẻ đang ở rạp chiếu phim xem “Deadpool” cùng với bạn của mình.


Câu 4:

We __________ for our parents’ wedding anniversary. 

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Dịch: Chúng tớ đang chuẩn bị cho lễ kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ.


Câu 5:

It _________ much in the hot season here.

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Dịch: Trời không mưa nhiều vào mùa nóng ở đây


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận