Trắc nghiệm Tin 6 Bài 1: Thông tin và dữ liệu có đáp án

  • 2291 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Trả lời: Dữ liệu được thể hiện dưới dạng con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh.

Đáp án: C.

Câu 2:

Chúng ta gọi dữ liệu hoặc lệnh được nhập vào máy tính là gì?

Xem đáp án

Trả lời: Dữ liệu hoặc lệnh được nhập vào máy tính là thông tin vào.

Đáp án: B.


Câu 3:

Giả sử em là lớp trưởng của lớp. Theo em, thông tin nào không phải là thông tin cần xử lí (thông tin vào) để xếp loại các tổ cuối tuần?

Xem đáp án

Trả lời: Thông tin không cần xử lí là “ Số lượng bạn ăn bán trú” vì thông tin này không liên quan đến việc xếp loại của các tổ trong lớp.

Đáp án: A.


Câu 4:

Nghe bản tin dự báo thời tiết “Ngày mai trời có thể nắng”, em sẽ xử lý thông tin và quyết định như thế nào (thông tin ra) ?

Xem đáp án

Trả lời: Nghe bản tin dự báo thời tiết “Ngày mai trời có thể nắng”, em sẽ đi học mang theo ô, mũ.

Đáp án: D.


Câu 5:

Thông tin dạng âm thanh là thông tin nào bên dưới đây?

Xem đáp án

Trả lời: Thông tin dạng âm thanh là Tiếng chim hót.

Đáp án: A.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Ngô Nguyễn Hoàng Long

Bình luận


Bình luận

Trang Nguyễn
21:05 - 30/10/2022

app đểu thế
chọn A mà đáp án ra B

Nguyễn Thiên Phú
09:21 - 31/10/2022

app đểu

Nguyễn Thiên Phú
09:23 - 31/10/2022

ddeeurddaps án sai

Ngọc Phan Anh Nguyễn
08:55 - 29/12/2022

ban đầu bấm a sai
thi lại bấm b thì a đúng ko hỉu

Hồ Gia Hòa
20:47 - 02/01/2023

mệt....