Trắc nghiệm Tin 6 Bài 11. Định dạng văn bản có đáp án

  • 1267 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các lệnh định dạng trang văn bản nằm trong thẻ nào trong phần mềm soạn thảo?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Các lệnh định dạng trang văn bản nằm trong thẻ Page layout trong phần mềm soạn thảo.


Câu 2:

Khổ giấy phổ biến được sử dụng trong word là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Khổ giấy phổ biến được sử dụng trong word là: A4.


Câu 3:

Một văn bản gồm có bao nhiêu lề?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Một văn bản gồm có 4 lề: lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới.


Câu 4:

Phần mềm soạn thảo văn bản không có chức năng nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Phần mềm soạn thảo văn bản có chức năng: nhập văn bản; sửa chữa, chỉnh sửa văn bản; lưu trữ và in văn bản.

Phần mềm soạn thảo không có chức năng chỉnh sửa âm thanh.


Câu 5:

Để thay đổi cỡ chữ của một nhóm kí tự đã chọn. Ta thực hiện lệnh Home → Font … và chọn cỡ chữ trong ô:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Để thay đổi cỡ chữ của một nhóm kí tự đã chọn. Ta thực hiện lệnh Home → Font … và chọn cỡ chữ trong ô: Size.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

E

1 năm trước

Enh Dịu

Con cảm ơn 🤭
B

2 tháng trước

Bùi xuân Long 6a

được

Bình luận


Bình luận

meomeoxinhgaiii
08:59 - 24/04/2024

Bổ ích lắm ạ!