Trắc nghiệm Tin 6 Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng bảng có đáp án

  • 943 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trình bày thông tin ở dạng bảng giúp em:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Trình bày thông tin ở dạng bảng giúp em: Trình bày thông tin một cách cô đọng, có thể dễ dàng tìm kiếm, so sánh, tổng hợp được thông tin.


Câu 2:

Để căn chỉnh lề, hướng của văn bản trong ô bạn cần sử dụng nhóm lệnh:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Để căn chỉnh lề, hướng của văn bản trong ô bạn cần sử dụng nhóm lệnh: Alignment


Câu 3:

Nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng là để:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng là: Dễ so sánh   


Câu 4:

Cho các bước tạo bảng:

a. Chọn nút tam giác nhỏ bên dưới Table

b. Di chuyển chuột từ góc trên, bên trái cửa sổ Insert Table để chọn số cột, số hàng.

c. Chọn Insert

Trật tự sắp xếp các bước đúng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Cho các bước tạo bảng:

- Chọn Insert.

- Chọn nút tam giác nhỏ bên dưới Table.

- Di chuyển chuột từ góc trên, bên trái cửa sổ Insert Table để chọn số cột, số hàng.


Câu 5:

Cách di chuyển con trỏ soạn thảo trong bảng là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Cách di chuyển con trỏ soạn thảo trong bảng là: Có thể sử dụng chuột, phím Tab hoặc các phím mũi tên trên bàn phím.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Нго Хью Ань
20:02 - 20/03/2023

Cặc

nguyễn gia bảo
09:49 - 30/03/2023

mạng đớ