Trắc nghiệm Tin 6 Bài 15. Thuật toán có đáp án

  • 1033 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Sơ đồ khối của thuật toán là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Sơ đồ khối của thuật toán là: Một sơ đồ gòm các hình mô tả các bước với đường có mũi tên để chỉ hướng thực hiện.


Câu 2:

Thuật toán là gì?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Thuật toán là một dãy các chỉ dẫn từng bước để giải quyết vấn đề.


Câu 3:

Hình sau là:

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Hình trên là: Sơ đồ khối của một thuật toán.


Câu 4:

Thuật toán có thể được mô tả bằng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Có hai cách để mô tả thuật toán: Liệt kê các bước bằng ngôn ngữ tự nhiên và sử dụng sơ đồ khối.


Câu 5:

Lợi thế của việc sử dụng sơ đồ khối so với ngôn ngữ tự nhiên để mô tả thuật toán là gì?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Lợi thế của việc sử dụng sơ đồ khối so với ngôn ngữ tự nhiên để mô tả thuật toán là: Sơ đồ khối tuân theo một tiêu chuẩn quốc tế nên con người dù ở bất kể quốc gia nào cũng có thể hiểu.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

zuka
10:40 - 11/03/2024

Cau nay co 2 dap am

zuka
19:33 - 05/05/2024

câu này có hai đáp án