Trắc nghiệm Tin 6 Bài 16. Các cấu trúc điều khiển có đáp án

  • 756 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong các ví dụ sau, đâu là câu có thể biểu diễn bằng cấu trúc lặp:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Câu có thể biểu diễn bằng cấu trúc lặp: Nếu vẫn chưa làm hết bài tập, em phải làm bài tập đến khi nào hết.


Câu 2:

Công việc không hoạt động theo cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Công việc không hoạt động theo cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ là: Nếu mai trời vẫn mưa, đường vẫn ngập nước, em được nghỉ học ở nhà.


Câu 3:

Thuật toán thực hiện công việc rửa rau được mô tả bằng cách liệt kê các bước như sau:

(1) Cho rau vào chậu và xả nước ngập rau.

(2) Dùng tay đảo rau trong chậu.

(3) Vớt rau ra rổ, đổ hết nước trong chậu đi.

(4) Lặp lại bước (1) đến bước (3) cho đến khi rau sạch thì kết thúc.

Điều kiện để dừng việc rửa rau là gì?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Thuật toán thực hiện công việc rửa rau được mô tả bằng cách liệt kê các bước như sau: Rau sạch.                                                


Câu 5:

Sơ đồ khối thể hiện cấu trúc điều khiển nào?

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Sơ đồ khối thể hiện cấu trúc điều khiển rẽ nhánh dạng đủ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

xghghghhg
19:46 - 08/05/2024

10 đ