Trắc nghiệm Tin 6 Bài 2: Xử lý thông tin có đáp án

  • 1452 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

 Xem xét tình huống cầu thủ ghi bàn và cho biết bộ não của cầu thủ nhận được thông tin từ những giác quan nào?
Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 2 (có đáp án): Xử lý thông tin | Kết nối tri thức

Xem đáp án

Trả lời: Bộ não của cầu thủ nhận được thông tin từ những giác quan là: thị giác (mắt): mắt quan sát thủ môn đối phương, vị trí quả bóng và khoảng cách giữa bóng và khung thành.

Đáp án: A.


Câu 2:

Các hoạt động xử lí thông tin gồm:

Xem đáp án
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C

Máy tính có đủ 4 thành phần thực hiện các hoạt động xử lí thông tin: Thu nhận, xử lí, lưu trữ, truyền.


Câu 3:

Điền từ thích hợp vào chỗ chấm: “... gồm các bộ phận của máy tính có nhiệm vụ thu nhận thông tin vào máy tính”.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Thiết bị vào gồm các bộ phận của máy tính có nhiệm vụ thu nhận thông tin vào máy tính.


Câu 4:

Đặc điểm nào sau đây không thuộc về máy tính?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Máy tính chưa thể suy nghĩa như con người.


Câu 5:

Nhóm thiết bị ra gồm có?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Màn hình, máy in, loa, … là các thiết bị ra vì nó giúp truyền thông tin.


4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Ngô Nguyễn Hoàng Long

K

7 tháng trước

Kyo Nguyễn

K

7 tháng trước

Khoa

Bình luận


Bình luận

Hồ Gia Hòa
20:38 - 02/01/2023

Theo em, khả năng xử lí thông tin của máy tính có gì vượt trội hơn so với con người?
A. Xử lí nhanh.
B. Xử lí chính xác.
C. Làm việc không biết mệt mỏi.
D. Không tư duy sáng tạo được.
GIẢI THÍCH

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Không tư duy sáng tạo được
câu này hơi sai sai sao á

Hồ Gia Hòa
20:44 - 02/01/2023

haizzzz.................................