Trắc nghiệm Tin 6 Bài 3. Thông tin trong máy tính có đáp án

  • 1543 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Có bao nhiêu “byte” tạo thành một “Kilobyte”?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

1024 B = 1 KB


Câu 2:

Một MB xấp xỉ bao nhiêu byte?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

1 MB = Một triệu byte.


Câu 3:

Đơn vị đo dung lượng thông tin nhỏ nhất là gì?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Đơn vị đo dung lượng thông tin nhỏ nhất là Bit.


Câu 4:

Bao nhiêu “bit” tạo thành một “byte”?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

8 bit tạo thành 1 byte.


Câu 5:

Một GB xấp xỉ bao nhiêu byte?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

1 GB = Một tỉ byte.


3

Đánh giá trung bình

0%

50%

0%

50%

0%

Nhận xét

M

8 tháng trước

Mạc Quân

K

7 tháng trước

Khoa

Bình luận


Bình luận

Quyền Đỗ
20:43 - 18/12/2023

Để dễ quá