Trắc nghiệm Tin 6 Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu có đáp án

  • 1174 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong trang web, liên kết (hay siêu liên kết) là gì?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Trong trang web, liên kết (hay siêu liên kết) là: một thành phần trong trang web trỏ đến vị trí khác trên cùng trang web đó hoặc trỏ đến một trang web khác.


Câu 2:

World Wide Web là gì?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

World Wide Web là một hệ thống các website trên Internet cho phép người sử dụng xem và chia sẻ thông tin qua các trang web được liên kết với nhau.


Câu 3:

Phần mềm giúp người sử dụng truy cập các trang web trên Internet gọi là gì?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Phần mềm giúp người sử dụng truy cập các trang web trên Internet gọi là: Trình duyệt web.


Câu 4:

Trang web còn gọi là trang gì? Chọn đáp án không đúng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Trang web không được gọi là trang hình ảnh.


Câu 5:

Khi di chuyển vào liên kết, con trỏ chuột thường chuyển thành hình gì?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Khi di chuyển vào liên kết, con trỏ chuột thường chuyển thành hình bàn tay.

Media VietJack


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

1 năm trước

truongphong

mong trúng đề
K

7 tháng trước

Khoa

Bình luận


Bình luận

Vương Lê
20:51 - 25/12/2022

t